ข่าวสาร กิจกรรม

small_P1030778

CPIM Module 1: Basics of Supply Chain Management (BSCM) 2017

CPIM Module 1: Basics of Supply Chain Management (BSCM) The APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) program provides you with the ability to understand and evaluate production and inventory activities within a company’s global operations. Basics of Supply Chain Management The basic concepts in managing the complete flow of materials in a supply […]

edit-dsc08086

CPIM Module 1: Basics of Supply Chain Management (BSCM) 2016

CPIM Module 1: Basics of Supply Chain Management (BSCM)

SCMApicsNew

APICS Education: Which program is right for you?

APICS offers a variety of education, certification, and endorsement programs to enhance your professional career and improve your organization’s bottom line.

Module 4: Execution and Control of Operations (ECO)

Module 4: Execution and Control of Operations (ECO)

CPIM Module 3 : Detailed Schedualing and Planning (DSP)

Detailed Schedualing and Planning (DSP)

School_April_2012.indd

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASEAN Economic Community: AEC

พร้อมแล้วหรือยังกับการรวมกลุ่มการค้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

news_2

ข่าวประชาสัมพันธ์งาน ASEAN+6 Symposium 2014 2

วันที่ 26 กันยายน 2557 – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ ASEAN+6 Symposium 2014 ในหัวข้อ ASEAN Trade Logistics Connectivity

Page 2 of 3123

"CPIM is the best functional certification course for supply chain-related jobs."

-APICS CPIM designee