Exam / การสอบ

สถาบัน SCM เป็นตัวแทนการซื้อ Exam Credit สำหรับผู้ประสงค์จะสอบในหลักสูตร CPIM & CSCP เท่านั้น  เมื่อซื้อ Exam Credit แล้ว จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้สอบเป็นท่านอื่นได้ และจะมีอายุเพียง 6 เดือนหลังการซื้อ ผู้สมัครสอบสามารถจองวัน และสถานที่สอบ หรือเลื่อนการสอบด้วยตัวเอง

รายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ผู้สอบต้องทำความเข้าใจโปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไข APICS : http://www.apics.org

 

How long are APICS certification exam scores valid toward the APICS CPIM designation?

APICS certification exam scores are valid for 10 years from the date the exam is taken. For example, the exam score from a Basics of Supply Chain Management exam taken on March 18, 2011, will expire on March 18, 2021.

Certification Maintenance program

Candidates are required to maintain their certification every five years. A cycle starts the date the certification is earned and ends five years later on the last day of the month the certification was earned. For example,  Date certified: January 10, 2015  Maintenance due date: January 31, 2020

Lifetime certification

Individuals at least 62 years of age or older who have a current certification are eligible to convert their certification to lifetime. Converting the certification to a lifetime designation eliminates the need to renew the certification every 5 years through the Certification Maintenance program and resets the certification expiration date to lifetime.  Credential holders whose designations are inactive, suspended or expired are not eligible.

For more information on certification maintenance and life time certification please visit : http://www.apics.org/credentials-education/credentials/maintenance

 

 

APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) Exams

Part 1: 

Module 1 – Basics of Supply Chain Management

Number of exam questions – 150 (130 operational and 20 pretest*)
Length of exam – 3.5 hours

PLUS member price: ฿ 17,500.-
CORE member/nonmember price: ฿ 19,000.-
Retake price: ฿ 9,500.-

Part 2:

Module 1 – Strategic Management of Resources
Module 2 – Master Planning of Resources
Module 3 – Detailed Scheduling and Planning
Module 4 – Execution and Control of Operations

Number of exam questions – 150 (130 operational and 20 pretest*) each module weighing 25%
Length of exam – 3.5 hours

PLUS member price: ฿ 17,500.-
CORE member/nonmember price: ฿ 19,000.-
Retake price: ฿ 9,500.-

APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) Exam

The CSCP program consists of three modules with an exam that reflects critical changes in the marketplace and in the evolving roles and responsibilities of supply chain managers.

Module 1 – Supply Chain Design
Module 2 – Supply Chain Planning and Execution
Module 3 – Supply Chain Improvements and Best Practices

Learn more about the CSCP exam content with a free preview of the CSCP Exam Content Manual, which is free to APICS PLUS and CORE members:

CSCP Exam Prices

PLUS member price: ฿ 30,300.-
CORE Member price: ฿ 34,000.-
Retake: ฿ 18,000.-

APICS Certified in Logistics, Transportation and Distribution

The CLTD program consists of eight modules with an exam that reflects critical areas in logistics, transportation and distribution for the roles and responsibilities of logistics managers.

MODULE 1 – Logistics and Supply Chain Overview
MODULE 2 – Capacity Planning and Demand Management
MODULE 3 – Order Management
MODULE 4 – Inventory and Warehouse Management
MODULE 5 – Transportation
MODULE 6 – Global Logistics Considerations
MODULE 7 – Logistics Network Design
MODULE 8 – Reverse Logistics and Sustainability

CLTD Exam Prices

PLUS member price:   ฿ 16,200.-
CORE member / Nonmember price:   ฿ 18,200.-
Retake: ฿ 9,500.-

 

Check eligibility: CSCP and CLTD credentials have prerequisites and require an eligibility application.

 

*all above price will be subjected to 7% vat
*price may be subjected to change due to APICS

 

Exam Scoring and Score Range

APICS uses a scaled score methodology, which is a technique for equating scores in which the degree of difficulty varies from one exam form to the next. This ensures equivalent passing standards are maintained for each exam form. Candidates can download Understanding a Scaled Score for more information.

The CPIM score range is 200 to 350

Pass = 300-350
Fail
 = 200-299

The APICS CPIM exam: how to get started

Please visit our bulletins page, where you can download the APICS CPIM Exam Bulletin for Outside North America. This provides information on APICS CPIM exam modules and testing procedures outside North America.

สำหรับประเทศไทย Download กรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่ e-mail: info@scm-education.com 

 • ท่านจำเป็นต้องมี APICS ID, หากท่านมีอยู่แล้วโปรดระบุในใบสมัคร
 • หากท่านเป็นลูกค้าใหม่ทางสถาบันจะสมัครให้ หากท่านประสบปัญหา SCM สามารถเข้าไปช่วยแก้ไขได้
 • โปรดระบุ คอร์สที่ต้องการ และ วันที่ที่ต้องการสอบ
 • หากท่านต้องการสอบ CSCP ท่านต้องส่งฟอร์ม eligibility ก่อน ท่านสามารถ log in แล้วส่งได้ที่ http://www.apics.org/credentials-education/credentials/eligibility
  ท่านจะสามารถลงสอบ CSCP ได้ต่อเมื่อ APICS ตอบกลับท่านทาง e-mail แล้วเท่านั้น

 

Step one: request an Authorization to Test (ATT)

Before scheduling an exam, you must obtain an Authorization to Test (ATT) email. Please review the information in this email carefully. If any information is incorrect, or needs to be updated, please contact APICS at exams@apics.org.

You have two primary payment options: with an exam credit, which is purchased on your behalf through us, or directly to APICS.

 

 • สำหรับการชำระค่าสอบ SCM หลังจากท่านส่งใบสมัครสอบมาทาง e-mail แล้ว ทาง SCM จะทำ invoice ส่งกลับไปให้ท่าน
 • เมื่อชำระค่าสอบแล้วโปรดแจ้งและแนบหลักฐานการชำระเงินกลับทางอีเมล
 • ทาง SCM จะทำการซื้อ Exam credit ให้ท่านหากท่านชำระเงินแล้วเท่านั้น
 • โดยปกติทาง SCM จะซื้อ Exam credit ให้ในช่วงอาทิตย์นึงก่อน วันที่ลูกค้าต้องการจะสอบ หรือสามารถซื้อสอบ 1-5 เดือนก่อนวันสอจริงได้ค่ะ
 • หากลูกค้าชำระค่าสอบช้า ลูกค้าอาจเสียโอกาศเลือกวัน เวลา และสถานที่สอบที่ต้องการ เพราะ Test Center แต่ละทีมีที่นั่งจำกัด (เปิดให้สอบ จันทร์-ศุกร์ เท่านั้น สามารถขอรายชื่อ Test center ได้ทางอีเมล)

 

Step two: schedule an exam

 1. Schedule your exam by logging in to your My APICS account.
 2. Navigate to the My APICS Certifications tab and click to expand Exam Authorizations and Credits.
 3. Click the link to the exam you choose to schedule, reschedule or cancel.

For step by step scheduling instructions, please visit the APICS Pearson VUE scheduling tutorial or contact a Pearson VUE representative if you need additional assistance.

 

 • เมื่อ SCM ซื้อ Exam Credit ให้ท่านแล้ว  SCM ก็จะส่ง e-mail แจ้งการซื้อ และวิธีการจองสอบ
 • ท่านจะได้รับ e-mail จาก APICS ยืนยันอีกครั้ง
 • ท่านสามารถ Log in ที่ http://www.apics.org/ เพื่อจองวันสอบได้ทันที
 • Exam credit มีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ 

Rescheduling an exam

Candidates who need to reschedule their exam appointment within their chosen window can make modifications directly in their My APICS account or by calling Pearson VUE direct. There is a non-refundable USD $45 rescheduling fee. Reschedule requests received less than 24 hours before the scheduled exam appointment will not be accepted, and if the candidate does not test, the candidate forfeits the exam fees. Candidates who need to reschedule their examination in the same window should not cancel their exam appointment.  Candidates must reschedule the examination through their My APICS account or by contacting Pearson VUE directly. APICS cannot accept cancellation/reschedule requests by email.

Log in >> ‘My APICS’ >> scroll down to section ‘Exam authorizations and credits’ >> ‘Reschedule’

 

Canceling an exam

Candidates have the option to cancel their exam appointment with Pearson VUE by logging into their My APICS account and going to the My APICS Certifications page, selecting Exam Authorization and Credits and selecting the “Reschedule” option next to their exam. Candidates must pay the USD $45 cancellation fee. Candidates will receive a confirmation email from Pearson VUE. This does not cancel the ATT. All ATT purchases are non-refundable.

Before canceling the examination, if you wish to test in a later testing window, it is the responsibility of the candidate to ensure that their authorization is valid for the next testing window. If a candidate cancels an exam and their authorization is not valid for another window, they will need to reschedule in the same window and the candidate forfeits their cancellation fee. No refunds or transfers will be issued. You must cancel your examination through your My APICS account or by contacting Pearson VUE directly. APICS cannot accept cancellation requests by email.

Once the cancellation has been processed, candidates should allow one business day for the cancellation information to be updated in the APICS system. Once the cancellation has been updated, candidates will receive a new confirmation email with the same window and expiration information. At that time, candidates can then access the ATT form at www.apics.org/att and select the View/Update an existing Authorization to Test option to choose a new exam window. If a candidate chooses a new window that starts within six months of the original date the ATT was issued, no additional fees will be assessed. If a candidate selects a new window that starts after 6 months from the original ATT issue date, they must pay a new exam fee. No refunds or transfers will be issued.

 

How do you maintain your APICS certification?

Certification Maintenance Requirements

Professional development points are obtained from activities that relate to the core areas of the APICS Body of Knowledge. We recognize that individuals are at various levels in their careers and provide multiple sources and a variety of professional development activities for maintaining APICS credentials.

Read the maintenance bulletin to ensure you are familiar with maintenance program policies and procedures prior to submitting your maintenance application.  The bulletin will help you determine which category your activities fall under and the number of points you can claim.  A quick overview of maintenance requirements by certification is below.

Once you have reviewed the maintenance bulletin and requirements, maintain your credential in 5 Easy Steps.

An online certification verification tool is available to provide prospective employers and other stakeholders with a simple, easy way to verify an individual’s certification status. Candidates who require verification of their own credentials for personal use can view a detailed report through My APICS.

Click the links below to view the eligible and ineligible maintenance activities and topics:

CPIM

 • Must earn a total of 75 professional development points every five years
 • If you do not maintain your certification within five years, your certification will be placed in suspended status. You will be unable to refer to yourself as a CPIM until your certification is placed back in good standing
 • With each additional year your certification is suspended, you are required to submit 15 additional professional development points to reinstate your certification
 • If you do not maintain certification within five years of suspension, your certification will expire, and you will be required to retake your exams. You will be unable to refer to yourself as a CPIM until your certification is placed back in good standing

CFPIM

 • Must earn a total of 100 professional development points every five years
 • If you do not maintain your certification within five years, your certification will be placed in suspended status. You will be unable to refer to yourself as a CFPIM until your certification is placed back in good standing
 • If you do not maintain certification within five years of suspension, your certification will expire, and you will be required to reapply. You will be unable to refer to yourself as a CFPIM until your certification is placed back in good standing

CSCP

 • Must earn a total of 75 professional development points every five years
 • If you do not maintain your certification within five years, your certification will be placed in suspended status. You will be unable to refer to yourself as a CSCP until your certification is placed back in good standing
 • With each additional year your certification is suspended, you are required to submit 15 additional professional development points to reinstate your certification
 • If you do not maintain certification within five years of suspension, your certification will expire, and you will be required to retake your exam. You will be unable to refer to yourself as a CSCP until your certification is placed back in good standing

CLTD

 • Must earn a total of 75 professional development points every five years
 • If you do not maintain your certification within five years, your certification will be placed in suspended status. You will be unable to refer to yourself as a CLTD until your certification is placed back in good standing
 • With each additional year your certification is suspended, you are required to submit 15 additional professional development points to reinstate your certification
 • If you do not maintain certification within five years of suspension, your certification will expire, and you will be required to retake your exam. You will be unable to refer to yourself as a CLTD until your certification is placed back in good standing

 

 

APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) Exams

APICS CPIM designees are recognized by their employers, are recruited by organizations that value a highly skilled workforce, and are paid on average 16 percent more than their counterparts without the designation, according to the Operations Management Employment Outlook.

To earn your APICS CPIM designation, you must pass five exams. After earning your APICS CPIM designation, you will be required to maintain it according to APICS certification maintenance policies.

If you are in the process of earning your APICS CPIM designation, you will need to select the appropriate testing location depending on your geographic location.determine which exams are outstanding for you.

APICS CPIM exam scores are valid for 10 years from the date of the exam. If you tested prior to August 31, 2003, this tool will assist you in identifying which of the current APICS CPIM exams you must take in order to earn your designation.

APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) Exam

To earn your APICS CSCP designation, you must pass one comprehensive exam. Prior to taking the exam, you must be eligible. Eligibility applications must be received two weeks prior to the day you register for the exams.

To be eligible for the APICS CSCP designation, you must have:

3 years of related business experience or Bachelor’s degree or the international equivalent*, or CPIM, CFPIM, CIRM, SCOR-P, C.P.M., CSM or CPSM designations

*APICS defines the international equivalent of a Bachelor’s degree as the level of study that would qualify an individual for a graduate program in the country where the undergraduate degree was earned.

Have you confirmed your eligibility? Before purchasing an Authorization to Test, you must check and confirm your certification eligibility.

On The Day of Exam

APICS Code of Ethics

 • Before taking an exam, candidates must agree to:
  Maintain exemplary standards of professional conduct;
 • Not misrepresent your qualifications, experience, or education to APICS or others you serve in a professional capacity;
 • Respect and not violate the United States Copyright of all APICS materials, including but not limited to courseware,
  magazine articles and other APICS publications, APICS conference presentations, and CPIM and CSCP examination
  resources. In this same spirit, you must not violate the copyright of other organizations and individuals in your professional
  capacity;
 • Not engage in or sanction any exploitation of one’s membership, company, or profession;
 • Encourage and cooperate in the interchange of knowledge and techniques for the mutual benefit of the profession;
 • In your professional capacity, respect the fundamental rights and dignity of all individuals. You must demonstrate
  sensitivity to cultural, individual, and role differences, including those due to age, gender, race, ethnicity, national origin,
  religion, sexual orientation, disability, language, and socio-economic status;
 • In your professional capacity, not engage in behavior that is harassing or demeaning to others based on factors including,
  but not limited to, age, gender, race, ethnicity, national origin, religion, sexual orientation, disability, language, or
  socio-economic status;
 • Adhere to this Code of Conduct and its application to your professional work. Lack of awareness ormisunderstanding of
  an ethical standard is not itself a defense to a charge of unethical conduct;
 • Contact the Ethics Committee when uncertain whether a particular situation or course of action violates the Code of Conduct; and
 • Not to become the subject of public disrepute, contempt, or scandal that affects your image or goodwill.

Failure to abide by the APICS Code of Ethics policy may result in sanctions up to and including decertification.

Reporting to the test center

Candidates must check in at the test center no later than 30 minutes before their scheduled appointment.
Candidates who arrive past this time may be refused admission to the test center and may lose their exam appointment.
Furthermore, they may be considered a no-show and may forfeit the full exam fee.

What to bring

Candidates must bring a valid primary identification that includes a recent photograph and signature:

 • driver’s license
 • passport
 • military ID
 • state ID
 • company ID

They also must bring a valid secondary identification that includes their signature:

 • credit card
 • check cashing card
 • citizenship card
 • APICS membership card
 • another ID from the primary list

The test center staff verifies only the first and last name on the IDs provided to ensure they match the first and last name on the exam registration. No temporarily issued identification is accepted. Candidates who do not bring these items on exam day or whose name on the registration does not match their IDs will be denied admission to the examination.
They will be considered a no-show and will forfeit the full exam fee. Candidates who do not have a primary ID that meets the above requirements due to local standards should contact exams@apics.org for assistance.

An online computer calculator is available during each computer-based exam, but bringing a simple nonprogrammable calculator into the exam room is also permitted.

English-native language translation books are the only written materials candidates may bring into theexam room. These books should contain only the literal translation of English words, and should not include a description of the meaning of the word. The test center manager will inspect these books before candidates are admitted to the testing room.

What not to bring

 • APICS Dictionary in any language
 • books or papers of any kind
 • protractors, compasses, rulers, stencils, digital assistants or other aids
 • electronic devices of any kind, including mobile phones and electronic dictionaries
 • food, drinks or tobacco
 • visitors

Emergencies

Only the following are acceptable reasons for missing a scheduled exam:

 • a serious illness (either candidate or an immediate family member*)
 • a disabling traffic accident
 • the death of an immediate family member · a court appearance or jury duty
 • unexpected military duty

*Immediate family members include the following individuals:

 • spouse
 • children
 • siblings
 • parents
 • grandparents

If candidates miss the exam for any of these reasons, they must contact APICS immediately at exams@apics.org.
They will need to submit written documentation of their emergency no later than 10 business days after the exam date.

Examples of acceptable documentation include:

 • a letter from a physician on letterhead, including title, address and phone number
 • a death notice
 • documentation from a court or the military

Candidates who have an emergency will receive a new ATT.

Test security

Testing is monitored through the use of one or more of the following: a viewing window, a video monitor or a sound-monitoring device in the room. Testing sessions may be photographed or videotaped to ensure the integrity of the APICS certification process.

Breaks

No breaks are scheduled during the exam. If a candidate must leave the room during the exam, they must notify the test center manager. Timing will not stop during a break.

Misconduct

The test center manager is authorized to dismiss candidates from a test session for the following reasons:

 • creating a disturbance
 • giving or receiving help
 • using notes, books, wristwatch calculators, digital assistants, electronic dictionaries or other aids
 • using electronic devices, including mobile phones
 • attempting to remove scratch paper from the testing room
 • attempting to tamper with the computer
 • attempting to remove test questions (in any format) from the testing room
 • failing to follow the test center manager’s directions
 • sharing exam content

In addition, because the entire question data bank, the exam form and all exam materials are copyrighted and are the legal property of APICS, legal action will be taken against anyone who violates the copyright laws by distributing examination content or materials through any form of reproduction. Oral, written or electronic communication during the exam is strictly prohibited and punishable by law.

If a candidate engages in any of these forms of misconduct, at a minimum their exam will not be scored, their fees will not be refunded and they will be prevented from retaking the exam for six months. Furthermore, acts of misconduct will be brought to the attention of the APICS Certification Committee and the APICS Ethics Committee, which may result in

 • cancellation of the candidate’s prior or current exam scores
 • revocation of the candidate’s certification
 • discontinuation of the candidate’s membership.

No-show policy

No-show candidates forfeit the exam fees. Candidates are considered a no-show on the day of their scheduled exam if they

 • fail to reschedule or cancel their exam appointment within the appropriate time frame
 • choose not to keep their exam appointment
 • do not have an acceptable reason for their absence
 • have a name on their identifications that does not match the name they registered with and/or the name APICS has on file,
  and they are not allowed in the testing room
 • arrive late for their exam
 • do not bring two forms of acceptable identification to the exam.

Score report

At the end of the exam, candidates will receive a printed score report that includes the candidate’s name, exam title, score, and pass or fail information. If no score report is received prior to leaving the testing center, the candidate should contact Prometric directly.

Test center closures

If the test center closes, Prometric will contact the candidate to reschedule the exam at no additional charge.
Candidates can also access prometric.com/sitestatus to view test center closures at any time.

After Exam

APICS CPIM certificatesCandidates who earn the Basics of Supply Chain Management (BSCM) certificate by obtaining a passing score on the exam (300 or higher), and candidates who have passed all five CPIM exams and have earned a CPIM designation, will receive a printed certificate within four weeks of passing the BSCM or the final CPIM exam.

If a duplicate certificate is ordered, a charge of $50 will be assessed.
A candidate who requests a name change or who changes their address after the first printed certificate has been issued must order a duplicate certificate and pay the applicable fees before a new printed certificate will be issued.

Rescore policy

Candidates have 90 days from the day the exam is taken to challenge the result. To request a rescore, they must contact the APICS Certification Department at certification@apics.org. The rescore fee is USD $50 per exam. Note that the rescoring process only checks to see if the scoring system functioned properly.

Retaking the exams

Candidates who fail an APICS CPIM exam must wait 14 days before retaking the same exam. There are no exceptions to this policy.

Candidate feedback

Shortly after the exam date, candidates will be sent a survey to obtain feedback on their overall testing experience.
This survey can also be accessed at any time through a link on the “My APICS Certifications” page.

"CPIM is the best functional certification course for supply chain-related jobs."

-APICS CPIM designee