ข่าวสาร กิจกรรม

School_April_2012.indd

เปิดโลกทัศน์สู่สากล

เปิดโลกทัศน์สู่สากล เมื่อบริบทของการทำธุรกิจในโลก โลกาภิวัตน์ซับซ้อน รวดเร็ว ตื่นตัว และต้องทันเกมอยู่ตลอดเวลาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรไทยในสายงานด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ต้องเตรียมความพร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

School_April_2012.indd

ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะเป็นผู้รอบรู้ ด้านการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มืออาชีพระดับสากล

ปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จขององค์กรในภูมิภาคต่อเวทีโลกคือ การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล

edit_P1080892

CPIM & CSCP Public Course 2019

In House Training in 2019   CPIM Part 1: BSCM November 2019     CPIM Part 1: BSCM April 2019     CPIM Part 2 June 2019     CSCP  October 2019  

edit_P1080632

CPIM & CSCP In House Training 2019

In House Training in 2019 Pandora Production Ltd. CPIM Part 1: BSCM     Reckitt Benckiser Healthcare Ltd. CPIM Part 1-2, CSCP       Saran Cabin Lamphun Ltd. CSCP    

For web 1

CPIM Part 1 & 2 2018

CPIM Part 1: Basics of Supply Chain Management (BSCM) The APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) program provides you with the ability to understand and evaluate production and inventory activities within a company’s global operations. Basics of Supply Chain Management The basic concepts in managing the complete flow of materials in a supply chain […]

ediDSC08927

CSCP : Certified Supply Chain Professional 2017

APICS CSCP : Certified Supply Chain Professional The APICS CSCP designation is the most widely recognized educational program designed for operations and supply chain management professionals around the world. Demonstrate your mastery of end-to-end supply chain management best practices by earning your APICS CSCP designation. You will demonstrate significant commitment to your profession and your […]

S__6447255_small

CPIM Module 1: Basics of Supply Chain Management (BSCM) 2017, Class 2

CPIM Module 1: Basics of Supply Chain Management (BSCM) The APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) program provides you with the ability to understand and evaluate production and inventory activities within a company’s global operations. Basics of Supply Chain Management The basic concepts in managing the complete flow of materials in a supply chain […]

Page 1 of 3123

"CPIM is the best functional certification course for supply chain-related jobs."

-APICS CPIM designee