ข่าวสาร กิจกรรม

news_2

ข่าวประชาสัมพันธ์งาน ASEAN+6 Symposium 2014 4

วันที่ 26 กันยายน 2557 – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ ASEAN+6 Symposium 2014 ในหัวข้อ ASEAN Trade Logistics Connectivity

news_2

ข่าวประชาสัมพันธ์งาน ASEAN+6 Symposium 2014 5

วันที่ 26 กันยายน 2557 – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ ASEAN+6 Symposium 2014 ในหัวข้อ ASEAN Trade Logistics Connectivity

Page 3 of 3123

"CPIM is the best functional certification course for supply chain-related jobs."

-APICS CPIM designee