ข่าวสาร กิจกรรม

School_April_2012.indd

ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะเป็นผู้รอบรู้ ด้านการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มืออาชีพระดับสากล

ปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จขององค์กรในภูมิภาคต่อเวทีโลกคือ การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล

SCMApicsNew

APICS Education: Which program is right for you?

APICS offers a variety of education, certification, and endorsement programs to enhance your professional career and improve your organization’s bottom line.

news_2

ข่าวประชาสัมพันธ์งาน ASEAN+6 Symposium 2014 5

วันที่ 26 กันยายน 2557 – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ ASEAN+6 Symposium 2014 ในหัวข้อ ASEAN Trade Logistics Connectivity

news_2

ข่าวประชาสัมพันธ์งาน ASEAN+6 Symposium 2014 4

วันที่ 26 กันยายน 2557 – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ ASEAN+6 Symposium 2014 ในหัวข้อ ASEAN Trade Logistics Connectivity

CPIM Module 3 : Detailed Schedualing and Planning (DSP)

Detailed Schedualing and Planning (DSP)

news_2

ข่าวประชาสัมพันธ์งาน ASEAN+6 Symposium 2014 2

วันที่ 26 กันยายน 2557 – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ ASEAN+6 Symposium 2014 ในหัวข้อ ASEAN Trade Logistics Connectivity

School_April_2012.indd

เปิดโลกทัศน์สู่สากล

เปิดโลกทัศน์สู่สากล เมื่อบริบทของการทำธุรกิจในโลก โลกาภิวัตน์ซับซ้อน รวดเร็ว ตื่นตัว และต้องทันเกมอยู่ตลอดเวลาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรไทยในสายงานด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ต้องเตรียมความพร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

Page 3 of 3123

"CPIM is the best functional certification course for supply chain-related jobs."

-APICS CPIM designee