ข่าวสาร กิจกรรม

School_April_2012.indd

เปิดโลกทัศน์สู่สากล

เปิดโลกทัศน์สู่สากล เมื่อบริบทของการทำธุรกิจในโลก โลกาภิวัตน์ซับซ้อน รวดเร็ว ตื่นตัว และต้องทันเกมอยู่ตลอดเวลาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรไทยในสายงานด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ต้องเตรียมความพร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

Page 4 of 41234

"CPIM is the best functional certification course for supply chain-related jobs."

-APICS CPIM designee